فرش 700 شانه 9 متری ابریشم در کاخ ملکه ویکتوریا پیدا شد

فرش به عنوان سطوحی برای تبدیلات شیمیایی بکار می رود و فرش 700 شانه 9 متری تبدیلات شیمیایی را در دارد.

فرش ها با اکسیدان ها در فضاهای داخلی، از طریق فرآیندهای جذب واکنشی که در آن مواد فرش یا ترکیبات ذخیره شد.

در فرش توسط آلاینده های واکنش پذیر هوای داخل ساختمان اکسید می شوند، تعامل دارند.

گسترده ترین مورد مطالعه تا به امروز، برهم کنش فرش با ازن است.

اثر حذف فرش بر روی ازن داخل ساختمان می تواند قابل توجه باشد یک اتاق موکت شده را در نظر داشته باشید.

دیوار به دیوار، اثر حذف لایه ازن معادل تغییر هوا در ساعت جریان هوا را از طریق یک فیلتر کارآمد ازن را فراهم می کند.

فرش

کف‌های سخت معمولاً واکنش‌پذیری کمتری با ازن دارند، اگرچه کف‌های کاشی بدون لعاب می‌توانند جذب ازن قابل مقایسه با فرش را داشته باشند.

برای مقایسه، یک محاسبه مقیاس‌بندی مشابه با محاسبه موریسون و نازاروف، با استفاده از سرعت رسوب ازن برای دو نوع کفپوش بامبو

متر در ساعت، کاشی‌های سرامیکی و مشمع کف اتاق نشان می دهد که این مواد کفپوش سخت، ازن را معادل می گیرند.

در حالی که اثر حذف بیشتر ازن به فرش باعث کاهش سطح اکسیدان داخلی می شود، واکنش ازن با فرش نیز به تولید محصولات جانبی ثانویه کمک می کند.

یک مطالعه اولیه روی فرش، نشان داد که فعل و انفعالات اوزون و فرش منجر به تشکیل ترکیبات کربونیل، از جمله فرمالدئید، استالدئید، و آلدئیدهای می شود.

ریسندگی باقی مانده روغن روی الیاف فرش ممکن است مسئول این محصولات اکسیداسیون ثانویه برای فرش جدید باشد.

از زمان این مطالعه، اثر فرورفتگی ازن برای فرش و تشکیل محصولات جانبی ناشی از آن به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است.

فرش در شرایط مختلف فرش، دما، رطوبت نسبی و شرایط جریان هوا، یک حذف کننده ازن کارآمد و تولید کننده کربونیل است.

با گذشت زمان، پوشش‌های واکنش‌پذیر روی فرش ممکن است تخلیه شوند، بنابراین نرخ جذب ازن و نرخ انتشار ثانویه کاهش می‌یابد.